ATXOLOT

El Axolote o Axolot és un amfibi endèmic de Mèxic molt interessant. Se li coneix com el peix que camina i és un animal ple d’excentricitats. … El Axolote és un amfibi però si volem ser més rigorosos, aquest animal és realment una larva no metamorfosada de la salamandra mexicana. El 1863 uns d’aquests animals portats des de Mèxic a París donaren a Auguste Duméril la pista per descobrir la neotènia. Vilem Laufberger va utilitzar injeccions de l’hormona tiroidea per induir els Axolotl a créixer per convertir-se en un adult terrestres. Actualment encara s’utilitza aquest animal com organisme model, ja que tenen un embrió molt fàcil de manipular i uns cromosomes molt grossos. A més presenta gran capàcitat d’autoregeneració d’òrgans.

En la seva etapa adulta, on no tots hi arriben, mesura entre 25 i 30 cm de llarg. Pot viure 25 anys.

El manteniment en aquari és força senzill, cal filtrar l’aigua, ja que aquest animal l’embruta molt. El ph ha de ser més aviat neutre i la temperatura entre 1 i 20 °C però d’uns 10 °C quan hivernen.